Бас сенімхат — тегін құқықтық нысандары

Ал, ересек тұратын азамат округте тұратын мекен-жайы бойынша альпинистер құрылған және тағайындалған, және бұл сыйлықтар жасайды, жасайды және тағайындайды, менің шынайы және заңды сенім білдірілген өкіл әрекет етуі мынадай түрде, атап айтқанда: 1. Мүлікке билік ету. Сатуға, қайта ауыстырып беруге, беру, айырбастау шарты, ипотека, кепіл, лизинг, давай, лицензия, өлім, уступание, құқықтардан бас тарту, мәмілеге немесе өзге түрде оған билік етуге құқылы кез келген немесе барлық менің жылжымайтын мүлік, акциялар, облигациялар, борыштық міндеттемелер мен басқа да бағалы қағаздар және өзге де жеке материалдық және материалдық емес немесе аралас меншік немесе қарамағында, билігінде, мүдделерін немесе құқықтарын, қоғамдық немесе жеке сату, сондай жағдайларда,