ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕКҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК

 

б.), сот тапсырмаларын орындау, шешімдер даулар бойынша құжаттарды жіберу, қылмыскерлерді ұстап беру (экстрадиция) және т.

б.қатысушысы болып табылады, бірқатар көп жақты және екі жақты шарттар.